Integritetspolicy

I samband med att du tar kontakt med oss registrerar vi dina personuppgifter och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig.

Personuppgifterna sparas av oss under den tid som är nödvändig för att kunna hjälpa dig att behandla ditt ärende. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att de inte längre går att koppla till dig. Du har rätt att efter skriftlig ansökan återkalla ditt samtycke till behandling samt begära att få dina personuppgifter rättade eller raderade, så länge vi inte är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till annan part förutom för behandling för Kavlis räkning. Det kan t ex röra sig om distribution av tävlingsvinst, samlarkampanj eller liknande. De företag som behandlar personuppgifter för Kavlis räkning gör det under ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till något annat företag, men vi kan dock tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.

Om du har några övriga frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud. O. Kavli AB, Box 30, 125 21 Älvsjö, kavli@kavli.se